Kỹ thuật não

Sử dụng sức mạnh của tính dẻo thần kinh để xây dựng tương lai.

Chào mừng đến với Kỹ thuật não

Bằng cách lặp lại những trải nghiệm cụ thể, chúng ta có thể thay đổi cấu trúc của bộ não để có được kiến thức và kỹ năng mới. Do đó, làm thế nào để xây dựng trong tương lai phụ thuộc vào những kinh nghiệm chúng ta đã chuẩn bị cho bản thân ngày hôm nay.

Triết lý của chúng tôi

Sử dụng các kết quả nghiên cứu về dẻo dai, trí nhớ và học về khoa học thần kinh, chúng tôi đã tóm tắt các nguyên tắc sau để giúp bạn chuẩn bị kinh nghiệm có ý nghĩa cho bản thân và tiếp thu kiến thức và kỹ năng mới một cách hiệu quả.

  1. Tập trung: Tập trung vào khái niệm hoặc công việc cần làm chủ.
  2. Hiệp hội: Kết nối với kiến thức hoặc kinh nghiệm hiện có của người học.
  3. Tăng cường: Không gian nơi kiến thức mới có thể được tiêu hóa, củng cố và phát lại.
  4. Cảm xúc: Làm cho người học sẵn sàng đầu tư vào việc học và cảm nhận bầu không khí cảm xúc được hỗ trợ bởi các đồng nghiệp của họ.
  5. Tập thể dục và ngủ: Một động tác và một yên lặng để thiết lập một nền tảng sinh lý tốt để thúc đẩy học tập, nhưng cũng giúp củng cố kết quả học tập.