Tìm cảm giác

Truyền cảm hứng và tìm thấy những điều tốt đẹp.

Chào mừng đến với Tìm cảm giác!

Thông qua kích thích giác quan thích hợp, chúng tôi hy vọng sẽ tăng gấp đôi bộ nhớ, không để những rắc rối cảm xúc không còn, cho người khiếm thị nhìn thấy ánh sáng và để bộ não có khả năng hoàn thành nhiều điều được coi là không thể trong quá khứ.

Triết lý của chúng tôi

Các thông điệp khác nhau từ các giác quan liên tục được đưa vào hệ thống thần kinh, hướng dẫn hoạt động của nó.

Chúng tôi tin rằng việc sử dụng nghiên cứu khoa học thần kinh, kết hợp với các kỹ thuật phân tích / dự đoán dữ liệu tiên tiến, có thể tạo ra các đầu vào Tim cảm giác đáp ứng nhu cầu cá nhân, bao gồm các đầu vào có thể truyền tải một thông điệp cụ thể trong hệ thống thần kinh dưới bất kỳ hình thức nhận thức nào, do đó thay đổi Cách thức hoạt động của bộ não là đạt được tiến bộ có lợi cho chúng ta.