Liên lạc với chúng tôi

Điện thoại :
Fax :
+852 2359 3245
Địa chỉ :
Đơn vị N, 10/F, Tòa nhà công nghiệp Houston, 32-40 Wang Lung Street, Tsuen Wan, N.T., Hong Kong
Email :
Trang web:
Bạn cũng có thể để lại cho chúng tôi một tin nhắn bằng cách sử dụng mẫu liên hệ dưới đây.

Mâu liên hệ

Tên

Công ty

Điện thoại

Email

Chủ đề

Tin nhắn